Descripció del Projecte

Escura-xemeneies Jordi Perarnau

ESCURA-XEMENEIES

Netegem tot tipu de xemeneies de qualsevol residu, calderes industrials, humificadors, torres de refrigeració, extraccions de pintura, tot tipus de xemeneies, instal·lacions amb sortides de fums, calderes industrials, forns, turbines i conductes d’extracció de fums i instal·lacions especials.

CAMPANES I EXTRACTORS

Per evitar fums innecessaris en la seva cuina i els temuts incendis, cal retirar el greix acumulat a la campana, ja que aquesta actua com a combustible. Cal retirar-la de forma anual o semestral i així estar dins de la normativa dictada per sanitat.
Sent també un dels principals focus d’infeccions a causa de que el greix també actua com un entorn favorable per al creixement de bacteris i aliment per rossegadors.

NETEGES DOMÈSTIQUES EN LLARS I COMUNITATS